���������ҷ���Ϣ
首页 > 系统公告

系统公告

公告  (2014-04-01)

 

    根据《中华人民共和国居民身份证法》及有关规定,自2014年4月1日起,已在公安机关办证窗口申领过指纹身份证的湖南省户籍居民,方可通过本平台提交居民身份证补领申请,否则,须前往户籍所在地或提供居民身份证异地受理的公安机关办证窗口办理。
    特此公告。

                                 湖南省公安厅户政服务中心
                                    二〇一四年四月一日


返 回
最新公告